ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Υπάρχουν 2 προϊόντα.

Ο αυτόματος πλήρωσης, σε μια εγκατάσταση χρησιμεύει στην αυτόματη πλήρωση και συμπλήρωση της εγκατάστασης με νερό. Ο αυτόματος πληρωτής τοποθετείται απ ευθείας στο σύστημα. Πρέπει να τοποθετείται μέσα στο λεβητοστάσιο, σε μέρος που να φαίνεται και κυρίως πάνω στον σωλήνα επιστροφής. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης, π...
Ο αυτόματος πλήρωσης, σε μια εγκατάσταση χρησιμεύει στην αυτόματη πλήρωση και συμπλήρωση της εγκατάστασης με νερό. Ο αυτόματος πληρωτής τοποθετείται απ ευθείας στο σύστημα. Πρέπει να τοποθετείται μέσα στο λεβητοστάσιο, σε μέρος που να φαίνεται και κυρίως πάνω στον σωλήνα επιστροφής. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης, πάντα όμως σε σημείο που να μπορεί εύκολα να ελέγχεται. Όπως αναφέραμε σκοπός του αυτόματου πλήρωσης είναι να γεμίσει την εγκατάσταση με νερό στην αρχική φάση λειτουργίας και να την συμπληρώνει σε περίπτωση διαρροών από διάφορα σημεία, ή από την βαλβίδα ασφαλείας. Πριν και μετά τον αυτόματο πλήρωσης καλό είναι να τοποθετούμε μία βάνα, για να μπορούμε να κλείνουμε την παροχή νερού από το δίκτυο πόλης και να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης, χωρίς να αδειάζουμε όλο το νερό της εγκατάστασης. Τις βάνες αυτές, επιβάλλεται να τις κλίνουμε όταν απουσιάζουμε για καιρό από το σπίτι (αυτό ισχύει για περίπτωση ατομικής θέρμανσης). Κατά την διάρκεια όμως λειτουργίας της εγκατάστασης, οι βάνες αυτές πρέπει να είναι πάντα ανοικτές και αν έχουμε ανύψωση πίεσης στο δίκτυο θα πρέπει να εξετάζουμε τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
Περισσότερα
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Προβάλλονται 1 - 2 από 2 αντικείμενα
Προβάλλονται 1 - 2 από 2 αντικείμενα